مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

Spoofing

Spoofing یا جعل عنوان ( جعل کردن ، خود را به جای فرد دیگری جازدن ) مثلا جا زدن به عنوان DHCP ، DNS یک host. هدف از Spoof غالبا دریافت اطلاعات است برای اینکه به sniff درست برسد . sniff به صورت passive اصل محرمانگی را تحت تاثیر قرار می دهد و با صحت و دسترس پذیری کاری ندارد . active sniffing ممکن است دسترس پذیری را هم تحت تاثیر قرار دهد ، یعنی شما یک بسته را می خواهید به فرد x برسانید . اما فرد y خود را به جای فرد x جا می زند و بسته های شما به دست y خواهد رسید به جای x . پس محرمانگی و دسترس پذیری تحت تاثیر قرار می گیرند . اگر نفوذگری روی داده شما تغییراتی ایجاد کند یا man in the middle انجام دهد ، session hijacking انجام دهد ، ویا نامه را تغییر دهد و به x بفرستد، آن گاه محرمانگی و صحت تحت تاثیر قرار می گیرند ، اگر نفوذگر سیستمش ضعیف باشد ، کارت شبکه اش ضعیف باشد، شبکه هم مشکل داشته باشد ، دسترس پذیری هم تحت تاثیر قرار میگیرد . پس یکی از اثرات حمله در شبکه می تواند مختل کردن دسترس پذیری باشد .

اسکرول به بالا