مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

Sniff در توپولوژی BUS

توپولوژی BUS یا توپولوژی خطی هنوز در بعضی از سازمان ها استفاده می شود . به شکل 15 نگاه کنید.

شکل 15

  • Alice می خواهد به Charley پیغام بفرستد پیغام را روی BUS می فرستد . همه می توانند این پیغام را دریافت بکنند . پس می تواند یک کامپیوتر بر روی BUS قرار بگیرد و Wireshark را جرا کند و به ترافیکی که عبور می کند می توان دسترسی داشت ولی خوب یک سری ویژگی ها را دارد . سئوال : چگونه می توان لپ تاپ خود را به یک شبکه کواکسیال وصل کرد این مستلزم این است که کابل را Cut کنیم . Tconnector را وصل کنیم و یعنی کاری فیزیکی زیاد دارد پس اگر physical security  اش خوب رعایت شود ، sniff آن عملا امکان پذیر نیست.

 

اسکرول به بالا