مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

Cracker چیست ؟

حامل معنای اکثر جملات قبل که به اشتباه به هکرها اتلاق می شود . عملا خرابکارها می شوند Cracker ها ( خرابکار ، دزد اینترنتی ، قفل شکن و … ) مشخصا در راستای منفی استفاده می شوند .

توجه : درباره  stuxnet ، flame  تحقیق کنید .

اسکرول به بالا