مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

Backtrack

یک سیستم عامل است که بر مبنای لینوکس ساخته شده و ابزارهای امنیتی و ضد امنیتی در آن قرار داده شده است. هم وایرلس، هم LAN هم forensic (پیگیری جرائم رایانه ای)

اسکرول به بالا