مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

backtrackرا بر روی سیستم خود ( در VMware) نصب کنید .

می توانید با کلید Alt + F2به مکانLogin  بروید . نام کاربری را root و کلمه ی عبور را toor وارد کنید . بعد از loginموفق با تایپ دستورstartxو سپس اینتر به محیط گرافیکی بروید ( شکل 1 )

Back Track یکی از توزیع های برپایه debian است که ابزارهای لازم برای Pentest را در خود دارد .

شکل 1:ورود به محیط گرافیکی

اسکرول به بالا