مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

محرمانگی (Confidentiality)

  • اطمینان از اینکه اطلاعات توسط اشخاصی ( به طور کلی منابعی ) که مجوز ندارند ، دسترسی نمی شود ( رده بندی اطلاعات مثل محرمانه، سری، به کلی سری، خیلی محرمانه ، عادی و …) از جمله حملاتی که محرمانگی را در LAN تحت تاثیر قرار می دهد ، شنود (Sniff) است.
اسکرول به بالا