مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

صحت (Integrity)

  • اطلاعاتی که گیرنده دریافت می کند، دقیقا همان چیزی است که فرستنده ارسال می کند . یعنی نه تغییر کرده و نه چیزی از آن کم شده و نه چیزی به آن اضافه شده است. خطر اضافه شدن به پیغام : می تواند به واسطه ی اضافه شدن اطلاعات بحث محرمانگی هم تحت تاثیر قرار بگیرد.
اسکرول به بالا