مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

دسته بندی اهداف هکر از نفوذ به سیستم

  • اهداف سیاسی
  • اهداف اقتصادی
  • اهداف شخصی

اهداف سیاسی می توان بحث های ملی و یا بین المللی باشد . مثلا نیاز به بدست آوردن سایت x ( داخلی یا خارجی ) هستیم .

  • اهداف deface کردن (در سایت zone–h.org  هدف ازdeface  ها نیز وجود دارد). طبق آماری (برای 2002 تا 2004) اهدافی مثل بهترین defacer  شدن ، برای fun ، Patriotism  ( میهن پرستی ) به خاطر به چالش کشیدن ، دلایل سیاسی  و انتقام گرفتن، به ترتیب بیشترین اهداف از deface کردن بوده اند .
اسکرول به بالا