مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

دسترس پذیری ( Availability)

 افرادی که مجاز هستند بتوانند در هر زمانی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند (حملاتی مثل DOS برای گرفتن پهنای باند و یا حمله Jamming)

خیلی جاها سرعت با خبر شدن از اطلاعات اهمیت دارد . اگر بتوان سریع از تحولات با خبر شد می توان تصمیم مناسب را گرفت . در قدیم صرفا بحث این بود که دسترسی داشته باشیم ، اما الان سرعت دسترسی هم مطرح است . پس در بحث دسترس پذیری این نکات را نیز باید لحاظ کرد.

اسکرول به بالا