مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

در ایران از چه سیستم عامل استفاده کنیم ؟

ملاک های استفاده از یک سیستم عال از نظر امنیتی :

  • بستگی دارد به اینکه سیستم عامل چقدر برای هکران شناخته شده است.
  • بحث Open source  بودن
  • بحث اطمینان
  • آیا شرایط ، اجازه ی استفاده از یک سیستم عامل خاص را می دهد ( مثلا تحریم ) مثلا شاید مجبور شویم از لینوکس استفاده کنیم .
  • آمار آسیب پذیری های کشف شده آن ها را جستجو کنیم .
  • اصل بودن نسخه مورد استفاده و قابلیت شناسایی Spy ware ها در سیستم عامل
  • قدرت قابل قبول در زمینه ثبت رخدادها (log) – log file  چیست ؟ ثبت event ها ( رخدادها )
اسکرول به بالا