مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

حملات شبکه ای چیست ؟

به طور کلی هر فعالیتی که در راستای بر هم زدن تعامل شبکه ، اختلال در سرویس دهی و دسترسی به اطلاعات غیرمجاز انجام پذیرد در ردیف حملات شبکه ای قرار خواهد گرفت . سه حمله رایج که در شبکه ها انجام می شود و به نوعی ، سایر حملات زیرشاخه هایی از این حملات هستند عبارت اند از : Sniffing،  Spoofing و DoS (DDoS)

کاری که ما انجام دادیم Passive Sniffing بود ، Active Sniffing نیز وجود دارد که در آن فرد با استفاده از ابزارهایی مثل cain شبکه را آلوده می کند. جوری کار می کند که روتر و سوئیچ شبکه شما فریب بخورند . مثلا بسته می خواهد به سیستم شما فرستاده شود، فرستاده می شود به سیستم من . این می شود Active. یعنی نفوذگر در حال فعالیت است وقتی فعالیت می کند می توان شناسایی اش کرد پس حملات Active با توجه به اثراتی که بر روی شبکه دارند قابل شناسایی هستند .

اسکرول به بالا