مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

جایگاه هک در دنیای امروزی : هکر یا مسئول امنیت شبکه ؟

هکر خائن : بین بعضی  از هکرها این رایج است که اگر یک هکر به استخدام یک سازمان درآید و کارهای امنیتی آن ها را انجام می دهد هکرخائن می گویند .

استخدام یک هکر تا چه حد ضروری است ؟ می توان مثلا برخی از کارمندان را درباره ی این مسائل آموزش داد که این کار زمان بر است البته بستگی به نیاز هم دارد . بعضی از سازمان ها هم بنا به نیاز خود به طور مقطعی یک هکر اسخدام می کنند ( مثلا برای تست یک برنامه نوشته شده )

توجه : مقاله how to become a hacker  که برای آقای اریک ریموند (Eric Raymond)  است را بخوانید. یکی از مطالبی که در آن ذکر شده این است که برای هکر شدن یاد بگیرید که بدون استاد یاد بگیرید . سازمان ما هم می تواند افرادش  را طوری آموزش دهد که افرادش وابسته و نیازمند نباشند .

قبلا هک شاید به عنوان یک بازی در نظر گرفته می شد ( در ایران ) اما اخیرا با اتفاقاتی که پیش آمد ، آگاه شدند که مسائلی مثل پدافند غیرعامل ، جنگ نرم (cyber war)  ( جنگال ) جنگ الکترونیک و … مسائل اساسی هستند و باید برروی آن ها سرمایه گذاری و کار کنند .

اسکرول به بالا