مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

تعریف سیستم عامل

این جلسه توضیحاتی درباره سیستم عامل، نحوی کارکرد آن و … ارائه می شود. منظور از OS(Operating System) ، سیستم عامل است .

تعریف سیستم عامل : سیستم عامل واسطی است بین سخت افزار و برنامه ها (Application) ( و نه کاربران ). دقت کنید که کاربران با برنامه ها در ارتباط هستند .

اسکرول به بالا