مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

تعریف از webopedia

شخصی که به یادگیری زبانهای برنامه نویسی و سیستم های کامپیوتری علاقه داشته و اغلب می توان از او به عنوان متخصص این امر یاد کرد.

اسکرول به بالا