مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

بحث هزینه

یعنی اگر اطلاعاتی فاش شود ، چه هزینه ای برای سازمان به وجود می آورد این مورد یکی از اساسی ترین نکاتی است که در بحث طبقه بندی دارایی ها باید به آن توجه شود . این هزینه می تواند هزینه جانی ، مالی ، هزینه امنیت ملی .

  • طبقه بندی اطلاعات دولتی که برای هرکشوری بر مبنای قوانین آن کشور مطرح می شود .
  • خطر امنیتی همیشه به واسطه یک فرد خرابکار و با قصد و غرض انجام نمی گیرد بلکه ممکن است به صورت تصادفی و یا حتی به دلیل مسائلی مثل مخاطرات طبیعی ( سیل ، زلزله و …) به وقوع بپیوندد.
  • زمانی که یک مخاطره امنیتی با قصد و غرض انجام می گیرد یک حمله رخ می دهد ( تا قبل از آن یک تهدید یا threat بوده است).
اسکرول به بالا