Prefix نمودن مسیر

یک گروه از مسیرها می توانند توسط گزینه prefix در آرایه مشخصه های گروه، استفاده شوند.

نحوه prefix نمودن مسیرهای گروه بندی شده

 

 

 

 

 

 

متصل نمودن مدل مسیر

اتصال مدل یک راه مناسب برای دادن نمونه مدل به مسیرهای برنامه تان، فراهم می آورد. مثلا، به جای قرار دادن ID کاربر، می توانید تمام نمونه مدل کاربر را که با ID داده شده مطابقت دارد، قرار داد. در ابتدا از متد Route::model برای مشخص نمودن مدلی که باید برای پارامتر داده شده استفاده شود، بهره بگیرید.

نحوه اتصال یک پارامتر به یک مدل

 

 

سپس، یک مسیر که شامل یک پارامتر {user} باشد، تعریف کنید.

 

 

 

 

از آنجایی که ما پارامتر {user} را به مدل User اتصال دادیم، یک نمونه User به مسیر وارد می شود. پس، برای مثال، یک درخواست به profile/1 موجب ورود نمونه User که دارای ID؛ 1 است، می شود.

توجه: اگر یک نمونه مدل مشابه در بانک اطلاعاتی یافت نشد، یک خطای 404 داده خواهد شد.

اگر مایلید که “خطای دلخواه یافت نشد یا not found “مشخص شود، می توانید یک Closure به عنوان سومین آرگومان به متد model ارسال کنید.

 

 

 

 

گاهی اوقات می خواهید که یک تحلیل گر برای پارامترهای مسیر استفاده کنید. به سادگی از متد Route::bind استفاده کنید:

 

اسکرول به بالا