Pop php

Pop PHP از آن دست  فریم ورک هایی است که به کاربران تازه کار و ناآشنا با فریم ورک ها توصیه می شود که حتما از آن استفاده کنند. یکی از ویژگی های بارز آن، این است که جامعه ی هدف Pop از کاربران تازه وارد تا کاربران حرفه ای را شامل می شود و این یعنی در عینی که کاربران تازه کار می توانند تجربه ی کار کردن با فریم ورک ها را به سادگی با Pop به دست بیاورند، افراد با تجربه و حرفه ای نیز می توانند با استفاده از این فریم ورک، بر قابلیت های خود، بیش از پیش بیفزایند.

با توجه به شعار این فریم ورک (Be a PHP Ninja) می توان گفت که افراد مسلط به این فریم ورک قادر خواهند بود تا تمامی کارهایی که می توان در دنیای برنامه نویسی PHP انجام داد را توسط Pop انجام دهند.

اسکرول به بالا