Media Queries

در بحث Media Queries می‌خواهیم در Css هایمان تعدادی Role برای المان‌هایمان ایجاد کنیم که این رول‌ها برای Device های خاص اعمال شود . در این بخش برای Deviceهایی که عرضشان حداقل باشد به شکل Screen-Sm-Min کلاس Css تعریف می‌کنیم یعنی Small Device هستند.

در بحث Grid چند مدل نحوه اشاره کردن داریم یکی با استفاده از Prefix XS  و دیگری Sm , Md, Lg  . پس ما باید بر اساس نیازی که داریم ستون‌هایمان را طوری تشکیل دهیم که در Deviceهای مختلف در اندازه خودشان به‌درستی نمایش داده شود.

اسکرول به بالا