Flat development چیست

روش معمول برنامه نویسی ساختن یک فایل به زبان برنامه نویسی مورد نظر(در اینجا زبان PHP ) می باشد، و اجرای آن در مرورگر می باشد.

در صورتی که بخواهیم برنامه مورد نظر ساخت یافته باشد، از توابع استفاده می کنیم تا بین کدها انسجامی ایجاد کنیم.

اما در این حوزه ، کد از حالت ماژولاریتی خارج شده و مفاهیم منطقی (if/else,….) در پروژه وارد می شود، و پروژه آن طور که باید بزرگ نمی شود ، نگهداری ، تفویض و آموزش پروژه به افراد دیگر نیز دشوار می شود.

نوشتن PHP به صورت flat یعنی نوشتن توابع ساخت های[1]برنامه بدون  pattern ، file base، کار مناسبی است اما نه برای یک برنامه خیلی بزرگ.

[1] Building function

اسکرول به بالا