Disclaimer

مقدمه ای است برای آماده شدن  جهت پیاده سازی سایت.

فرآیند تعریف مساله و تجزیه و تحلیل سیستم و انتخاب بهترین مدل برای پیاده سازی در این مرحله انجام می شود و باید این نکته را در نظر داشت که ، تجزیه و تحلیل سسیتم به صورت کلی (نه برای مورد خاص) انجام می شود. مثلا برنامه ای که  social network، search engin و video center و  ……  داشته باشد ، در این صورت اگر مورد خاصی در پروژه پیش بیاید امکان ، تعمیم دادن به آن نیز وجود دارد.

اسکرول به بالا