Bootstrap3

Bootstrap یک Framework برای ایجاد ساختارهای Responsive یا RWD (واکنش گرا) است. ساختارهای واکنش گرا این قابلیت را به ما می‌دهد که وب‌سایت‌ها را در Deviceهای مختلف با ظاهر و چیدمانی مناسب نمایش دهیم.

Conceptیی که این سیستم دارد این امکان را می‌دهد تا به هدفمان راحت‌تر دست پیدا کنیم و Componentها و  Java Scriptهای آماده‌ای دارد که می‌توانیم به‌راحتی از آن‌ها استفاده کنیم.

اگر در سایت Bootstrap برویم هم از Pre Processor Sass  و هم ازless Pre Processor می‌توانیم استفاده کنیم.

Grid System  یک ساختار ستون‌بندی شده است . این ساختاربندی به ما اجازه می‌دهد تا  به‌جای ابعاد و پیکسل به ستون‌ها توجه بیشتری داشته باشیم . به‌طور مثال در Device خاصی از 3 ستون استفاده می‌کنیم. حال می‌تواند این 3 ستون باکلاس‌هایی که برای آن تعریف می‌کنیم در Deviceهای کوچک‌تر به 2 ستون یا 1 ستون تبدیل شود.برای انجام این کار از Container  استفاده می‌کنیم . Container  از دو نوع تشکیل‌شده

  • Container Fix Width
  • Container Fluid

فرق این دو در این است که در Fluid عرض صفحه به‌اندازه Device تغییر می‌کند اما در  Fixبا مقدار ، عرض ثابتی تعیین می‌گردد.

نکته مهم این است که اولویت موبایل است.

ضمناً باید به این نکته توجه داشت که اگر تعداد ستون‌ها برای Deviceهای کوچک‌تر ذکر شود دیگر نیازی به تعریف برای Deviceهای بزرگ‌تر نداریم. همچنین توجه داشته باشید که حداکثر دوازده ستون‌داریم که تشکیل‌دهنده المان‌های صفحه هستند.

اسکرول به بالا