2. استفاده از ابزارها Bower – Yeoman – Gulp

Bower یک پکیج فیچر برای  Java Script  و برای همه‌ی لایبرری های  Front end می‌باشد مانند Bootstrap  یا Bower ضمناً این پکیج در NPM نیز مشترکاتی دارد، برای اینکه بتوانیم Dependency های  Java Script را از Dependency های  Front end جدا کنیم    می‌بایست از هر دو آن‌ها استفاده کنیم تا دو فایل مجزا داشته باشیم آن‌ها مکمل همدیگر هستند و هدفشان نصب این پکیج‌هاست.

و اما  Gulp به‌عنوان یک  Task Runner شناخته می‌شود که وظیفه‌اش انجام دستورات روتین می‌باشد مانند کامپایلر  Sass که هر زمان ،فایل‌های  Css را  ویرایش کردیم سریعاً آن را منتقل کند.

از طریق  Task Runner  می‌توانیم  Task های دیگری تعریف کنیم. به‌طور مثال همه‌ی Cssها Minify شوند یا همه‌ی عکس‌ها  Optimize شوند یا تغیری در همه Fontها اعمال شود.

Auto Prefixer یکی از Taskهای محبوب و روتین است که می‌توانیم از طریق آن، یک Task روی هرCss، Run کنیم تا همه‌ی  Vendor Prefixهایی که دستی نوشته می‌شد را خودش بنویسد.

Yeoman یک ابزار Scaffolding است که به ما این اجازه را می‌دهد تا چهارچوبی برای ساختارهایمان تعریف کنیم تا هر زمان نیاز به اجرای آن‌ها بود توسط یک دستور کوچک اجرا شوند.

اسکرول به بالا