گروه های مسیر

گاهی اوقات نیاز دارید فیلترهایی به گروه های مسیر اعمال کنید. به جای مشخص نمودن فیلتر روی هر مسیر، می توانید از گروه مسیر استفاده کنید:

 

اسکرول به بالا