گرامر sass – متغیرها

محیط زیر یک سیستم web bass هست که در آن sass  های نوشته‌شده را اجرا می‌کند

در ستون سمت راست کامپایل شدن دستورات را می‌بینید این محیط را برای تولید برنامه‌ها پیشنهاد نمی‌کنیم.

ضمناً برای نوشتن sass ها از هر ادیتوری می‌توان استفاده کرد اما اگر می‌خواهد Syntax به‌صورت High Light  نمایش داده شود می‌توانید از  Web stone استفاده کنید یا پکیج  Sass  را در  Sublime  نصب کنید.

متغیرها در  Sass با دالر ساین معرفی می‌شوند مثل Primary-color  و می‌توانیم متغیر دیگری بنام  Brand-color  داشته باشیم.

اسکرول به بالا