گرامر sass – مبحث Nesting

به‌طور مثال زمانی که سیستم  Branding سازمانی 2 یا 3 رنگ اصلی داشته باشد مانند طوسی یا آبی یا قرمز خاص این رنگ‌ها به شکل مشترک داخل خیلی از فایل‌های Sass استفاده می‌شوند برای کم کردن این تکرار می‌بایست یک متغیر داخل فایل Sass اصلی تعریف کنیم و هر جای ساختارCss  خواستیم از این رنگ استفاده کنیم کافی است به این متغیرها اشاره‌کنیم.

اسکرول به بالا