کلاس‌های آماده در ( Javascript (Work shop 2

در قدم بعدی می‌خواهیم پایین Slider  تعدادی Box قرار دهیم برای این کار یک کلاس Container باز می‌کنیم و درون آن یک Section باز می‌کنیم و در Section مان سه عدد Article باز می‌کنیم که کلاسشان Main-Box  باشد.ما می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسیم که سه عدد Box داشته باشیم که هرکدام از این باکس‌ها Responsive باشند و فضای چهارستون را پر کنند.برای این کار ابتدا کل Section را داخل کلاس Row می‌گذاریم وقتی می‌گوییم Col-sm-4 یعنی ازDevice های Small size  به بالا همگی چهارستونه باشند سپس داخل این Col-Sm می‌توانیم یک Img داشته باشیم که در آن‌یک تصویر را لود کند.خود Bootstrap  تعدادی کلاس برای Img  داردکه یکی از آن کلاس‌ها  Img-Circle و دیگری  Img-Thumbnail است که Circle تصویر را گرد می‌کند و Thumbnail یک Border   دور تصویر می‌اندازد.

 

اسکرول به بالا