پیاده سازی با استفاده از مدل ها در قالب یک زبان

به ابزارهایی که برای پیاده سازی برنامه با استفاده از مدل استفاده می شوند، به اصطلاح framework گفته می شود.

Framework مجموعه ایست از library ها، solution  ها و pattern های تست شده ای که به صورت یک مجموعه درآمده و در اختیار برنامه نویسان قرار گرفته داده شده است.

به عنوان مثال PHP Framework مجموعه ایست از library ها ، solution ها و راه حل هایی است که به زبان PHP نوشته شده و با یک منطق خاصی در اختیار شما قرار می دهد.

اسکرول به بالا