پارامترهای مسیر

پارامترهای اختیاری مسیر

 

 

 

 

 

پارامترهای اختیاری مسیر با پیش فرض

محدودیت های معمول عبارات مسیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البته؛ می توانید در صورت لزوم یک آرایه از محدودیت ها ارسال نمایید:

 

اسکرول به بالا