نمونه Framework های PHP

  1. Laravel: یکی از محبوب ترین framework ها می باشد.
  2. codeIgniter: یکی از framework های محبوبی بوده که در حال حاضر زیاد از این framework (به دلیل تغییر مدل ها و شرکت سازنده آن) استفاده نمی شود.
  3. Symfony: محصول شرکت sensilab می باشد و  در دنیای PHP دارای framework خاصی است، چون استانداردها را دیکته می کند.این framework کمی سنگین است، یادگیری این framwork کمی مشکل است، خیلی از قواعد oop استفاده می کند.
  4. Zend framework : مشابه symfony است، و هر دوی framework ها به شی گرایی و oop وابسته می باشند.

نکته: افرادی که از سمت جاوا به سمت php می آیند، تمایل به کار با zend faremwork و  symfony framework را دارند.

نکته: افرادی که از سمت دنیای rooby و  rails به سمت php می آیند تمایل به کار با laravel را دارند.

  1. Yii framework: Version 1.1,4 ابزارهای generator خیلی خوبی دارد و rich feature است اما version 2 این framework تازه منتشر شده و برای launch پروژه هنوز مناسب نمی باشد.
  2. Cake php framework: مشابهت زیادی با codeigniter دارد.
  3. Phalcon framework: یک framework ایست که با extension C نوشته شده است که خیلی خیلی مصرف resource مثل  cpu و  memory را کاهش می دهد.
  4. DooPHP
  5. Slime و silex: دو  framework ایی که اصطلاحات micro framework می باشند، یعنی خیلی خیلی امکاناتشان کم بوده و خیلی سریع application  بالا می آید.

Flow framework: این framework آلمانی است و یه extension ای از پروژه typo3 می باشد.typo3 یک مدیریت محتوای آلمانی است، که flow بر روی این مدیریت محتوا در جریان است.

اسکرول به بالا