نصب Composer

لاراول از Composer برای مدیریت وابستگی های خود استفاده می کند. ابتدا، نسخه  composer.phar را دانلود کنید. زمانی که آرشیو PHAR را دارید، به طور هم زمان می توانید آن را در مسیر دایرکتوری local پروژه نگه دارید و یا به مسیر usr/local/bin انتقال دهید تا در سیستم خود در سطح گسترده ای از آن استفاده کنید . در ویندوز می توانید از نسخه Windows installer استفاده کنید.

 

اسکرول به بالا