نتیجه گیری

کاربر روی این پروژه، ما را با یک مشکل توسعه‌دهنده php معمولی مواجه کرده است که آیا می‌توان یک برنامه وب غنی تنها در چند روز ایجاد کرد؟ به یک فریم ورک php مدرن نیاز داریم که امکان توسعه سریع را ارائه دهد، درحالی‌که همچنین گزینه‌هایی را برای گسترش آن به‌اندازه های بزرگ‌تر را فراهم سازد. پس از آزمایش فریم ورک های مختلف php و مقایسه توانمندی‌ها، آن‌ها در یک الگوی معماری MVC به یک فریم ورک مناسب در این زمینه دست‌یافتیم که آن‌هم Laravel می‌باشد. در ابتدا، یاد گرفتیم یک فریم ورک جدید ممکن است یک وظیفه قریب به‌اتفاق یکسان به نظر رسد، اما این مورد درباره Laravel صدق نمی‌کند، علاوه بر این، یک برنامه وب CRUD مناسب بر روی Git Hub یافتیم که معرفی مناسبی از جهان Laravel می‌باشد.

 

اسکرول به بالا