معرفی

در این screen cast  یک مثال ساده که در آن یک select box وجود دارد با استفاده از jQuery  و chosen نوشته می شود و نتایج انتخاب های انجام گرفته با Ajax در دیتابیس قرار می گیرد.نوع انتخاب ها بدین­گونه است که گاهی تعداد آیتم­های انتخابی زیاد است با این روش یک select box multiple  داریم که امکان انتخاب و حذف درجا وجود دارد.

سپس با زدن select countries  کشورهای انتخابی با Ajax در دیتابیس ذخیره شود و پیغامی را نمایش دهد.

اسکرول به بالا