مسیریابی اولیه

بسیاری از مسیرها برای برنامه شما در فایل app/routes.php تعریف می شوند. ساده ترین مسیرهای لاراول شامل یک URI و یک Closure callback هستند.

نحوه استفاده از دستور route GET اولیه:

 

 

 

 

 

 

نحوه استفاده از دستور route Post اولیه:

      

   

 

 

 

نحوه ثبت کردن یک مسیر که به هر فعل HTTP پاسخ دهد:

 

 

 

 

 

 

نحوه مجبور کردن یک مسیر به اینکه بر روی HTTPS کار انجام دهد:

 

 

 

 

 

اغلب نیاز دارید که URLهایی برای مسیرهای خود تولید کنید، می توانید با استفاده از متد URL::to  این کار را انجام دهید:

 

اسکرول به بالا