مسیرهای نامگذاری شده

مسیرهای نامگذاری شده در زمانی که redirectها و یا URL هایی را تولید می کنند، اشاره هایی به مسیر می کنند. می توانید یک نام برای مسیر مانند زیر مشخص نمایید:

 

 

 

 

شما همچنین می توانید نام های مسیر را برای عملیات کنترلر مشخص نمایید:

 

 

 

حال، می توانید نام مسیر را در زمان تولید URL ها و یا Redirect ها استفاده نمایید:

 

 

 

می توانید برای دسترسی به نام مسیری که در حال اجرا است از طریق متد currentRouteName عمل نمایید:

 

 

 

اسکرول به بالا