قالب ها

  •  طرح های کنترلر
  • قالب بندی Blade
  • سایر ساختارهای کنترل blade

طرح های کنترلر

یک روش استفاده کردن از قالب های لاراول، از طریق طرح های کنترلر است. توسط مشخص نمودن ویژگی layout در کنترلر، view مشخص شده برایتان ایجاد خواهد شد و به عنوان پاسخی که بایستی از عملیات بازگردانده شود؛ درنظر گرفته خواهد شد.

نحوه تعریف کردن یک طرح در کنترلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قالب بندی Blade

Blade  یک موتور قالب سازی پرقدرت و در عین حال ساده در لاراول است. برخلاف طرح های کنترلر، blade  توسط “ارث بری قالب ها” و “بخش ها( (sectionها” کار می کند. تمام قالب های blade  باید از گسترش دهنده blade.php. استفاده کند.

نحوه تعریف یک طرح blade

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه استفاده از طرح blade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه کنید که viewهایی که یک طرح blade را extend می کنند؛ به سادگی بخش های طرح را بازنویسی می کنند. محتویات طرح می تواند در یک view فرزند با استفاده از دستور @parent در ناحیه مربوطه گنجانده شود، این کار به شما اجازه می دهد تا محتوای یک طرح مانند زیرنویس پایان صفحه و یا نوار کناری را اضافه کنید.

سایر ساختارهای کنترل blade:

Echo  نمودن داده

البته، تمام داده های تامین شونده توسط کاربر؛ باید escapeو خالص سازی شوند. برای escape نمودن خروجی، می توانید از سینتکس “سه عدد آکولاد پشت سر هم” استفاده نمایید.

.{{{Hello, {{{ $name

توجه: در زمان echo نمودن محتویاتی که توسط کاربر برنامه تان تامین شده اند، بسیار مراقب باشید. همیشه از سینتکس “سه عدد آکولاد پشت سر هم” برای escape نمودن هر entity HTML در محتویات؛ استفاده کنید.

شرح دستورات If

 

 

 

 

 

 

 

حلقه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه Include نمودن زیرمجموعه های view

(‘include(‘view.name@

شما همچنین می توانید یک آرایه از داده ها را به view که include می شود ؛ بدهید:

((‘include(‘view.name’, array(‘some’=>’data@

باز نویسی بخش ها یا sectionها

به طور پیش فرض، sectionها به هر محتوایی که در session وجود داشته باشد، اضافه می شوند. برای باز نویسی کامل بخش، می توانید از دستور overwrite استفاده نمایید.

 

 

 

 

 

نحوه نمایش خطوط زبان

 

 

 

 

کامنت ها یا توضیحات

{{– This comment will not be in the rendered HTML –}}

 

اسکرول به بالا