فیلترهای مسیر

فیلتر های مسیر راه مناسبی برای محدود نمودن دسترسی به مسیر داده شده، فراهم می کنند که این برای ایجاد نمودن نواحی از سایتتان که نیازمند احراز هویت است، مناسب است. فیلترهای مختلفی در فریم ورک لاراول وجود دارند، شامل فیلتر auth ، فیلتر auth.basic ، یک فیلتر guest و فیلتر، csrf  ،این فیلترها در فایل app/filters.php قرار دارند.

نحوه تعریف کردن یک فیلتر مسیر

 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که یک پاسخ از یک فیلتر ارسال شود، آن پاسخ، پاسخی به درخواست در نظر گرفته خواهد شد و مسیر اجرا نخواهد شد و هر فیلتر after در مسیر نیز کنسل خواهد شد.

نحوه ضمیمه کردن یک فیلتر به یک مسیر

 

 

 

 

نحوه ضمیمه کردن چندین فیلتر به یک مسیر

 

 

 

 

نحوه مشخص کردن پارامترهای فیلتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از آن فیلتر ها یک $response به عنوان سومین آرگومان ارسالی به فیلتر دریافت می کنند.

 

 

 

 

 

 

فیلتر های مبتنی بر طرح

 شما همچنین می توانید مشخص کنید که یک فیلتر به تمام مجموعه مسیرها براساس URI آن ها؛ اعمال شود.

 

 

 

 

 

 

 

در مثال بالا، فیلتر admin به تمام مسیرهایی که با admin/ آغاز می شوند، اعمال می شود. علامت ستاره به عنوان یک علامت جستجوی عمومی استفاده می شود و با هر ترکیب کاراکتری مطابقت دارد.

شما همچنین می توانید طرح فیلترها را توسط فعل های HTTP تحمیل کنید.

 

 

کلاس های فیلتر

برای فیلنرینگ پیشرفته می توانید از کلاس به جای Closure استفاده کنید. از آنجایی که کلاس های فیلتر در بیرون از IoC     Container  برنامه تحلیل می گردند، قادر خواهید بود تا dependency injection را در این فیلتر ها برای قابلیت تست شدن بیشتر، مورد استفاده قرار دهید.

نحوه تعریف کردن یک کلاس فیلتر

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ثبت کردن یک فیلتر مبتنی بر کلاس

 

 

اسکرول به بالا