سوال این است که preprocessor چیست؟

در واقع مرورگر شما یک نوع  processor محسوب میشود وقتی شما کدهای سی اس اس را در اختیار مرورگر قرار میدهید آن را پردازش کرده و به شما نشان میدهد. حال شما با استفاده از sass که یک زبان متا است میتوانید کدهایی بنویسید و توسط  sassآنها را به فایل css کامپایل کنید.

بسیاری از فریم ورک های بزرگ نیز از  preprocessorاستفاده میکنند. برای مثال فریمورک     foundation از sass برای ساخت استایلهای خود استفاده کرده است که فایلهای sass آن نیز در اختیار است و هر کسی میتواند بنا به سلیقه خود به راحتی  foundation را برای خود سفارش سازی کند. یاد گرفتن  sass بسیار آسان است.

مثالی از عملکرد sass :

 

}body

            ;color:red

            }a

                        :text-decoration: none

            {

{

با استفاده از sass کد بالا را به کد زیر تبدیل میکنیم.

{;body {color:red;}body a {text-decoration:none

اسکرول به بالا