روتینگ زیردامنه

مسیرهای لاراول همچنین قادر هستند که زیر دامنه های Wildcard را بررسی کنند و پارامترهای wildcard  از دامنه را به شما ارسال کنند.

نحوه ثبت کردن مسیرهای زیر دامنه

 

اسکرول به بالا