راه‌اندازی Scaffold و استفاده از دستور Gulp Serve

اگر بخواهیم از این ساختار و چهارچوب استفاده کنیم در دایرکتوری که این ساختار را ایجاد کرده‌ایم دستور Gulp Serve را وارد می‌کنیم و وقتی این دستور Run شود تمامی  Taskهایی که در این ساختار، در فایل Gulp آن وجود دارد اجرا می‌کند.

در اینجا اگر Gulp Serve را اجرا کنیم باعث می‌شود که  Task Watcher شروع به کار کند و منتظر بماند تا شما کد نویسی را شروع کنید و یا هر تغییری لازم است ایجاد کنید.

پس از اجرا همان‌طور که می‌بینید ما را به یک  Host روی  port 9000 هدایت می‌کند. این بدین معناست که برایمان  Local host همه اطلاعات مربوط به پروژمان باز می‌شود.

اسکرول به بالا