درخواست ها و ورودی ها

  • ورودی های اولیه
  • کوکی ها
  • ورودی های قدیمی
  • فایل ها
  • اطلاعات درخواست ها

ورودی های اولیه

می توانید با چند متد ساده به تمام ورودی های کاربر دسترسی داشته باشید. نیازی نیست نگران فعل HTTP استفاده شده در درخواست باشید، همانطور که ورودی از طرق مشابهی برای تمام افعال دسترسی یافته است.

نحوه بازیابی نمودن مقدار ورودی

;(‘$name = Input::get(‘name

نحوه بازیابی یک مقدار پیش فرض در صورتیکه مقدار ورودی نامشخص باشد

;(‘$name = Input::get(‘name’, ‘Sally’);

نحوه تعیین کردن اینکه آیا مقدار ورودی موجود است

 

 

 

نحوه گرفتن تمام ورودی ها برای یک درخواست

;()$input = Input::all

نحوه گرفتن فقط بعضی از ورودی های درخواست

;(‘$input = Input::only(‘username’, ‘password

 

                                ;(‘$input = Input::except(‘credit_card

برخی از کتابخانه های جاوااسکریپت، مانند backbone می توانند ورودی را به برنامه بفرستند مثل JSON.  مثل حالت عادی، می توانید به این داده ها از طریق Input::get دسترسی داشته باشید.

کوکی ها

تمام کوکی های ایجاد شده توسط فریم ورک لاراول؛ رمزگذاری شده و با یک کد احراز هویت علامتگذاری می شوند. به این معنی که اگر توسط کلاینت تغییر کنند، “ناموجود” در نظر گرفته خواهند شد.

نحوه بازیابی مقدار یک کوکی

;(‘$value = Cookie::get(‘name

نحوه اتصال یک کوکی جدید به یک پاسخ

;(‘$response = Response::make(‘Hello World

 

;(($response->withCookie(Cookie::make(‘name’, ‘value’, $minutes

نحوه ایجاد نمودن یک کوکی که تا ابد وجود داشته باشد

;(‘$cookie = Cookie::forever(‘name’, ‘value

ورودی های قدیمی

شما می توانید اگر بخواهید ورودی یک درخواست را تا درخواست بعدی نگه دارید. برای مثال، می خواهید یک فرم را برای چک کردن خطاهای احراز هویت آن، دوباره جمع کنید.

نحوه flash کردن در یک جلسه یا session

;()Input::flash

نحوه flash کردن فقط چند ورودی در یک جلسه یا session

;(‘Input::flashOnly(‘username’, ’email

;(‘Input::flashExcept(‘password

 

از آنجایی که گاهی اوقات می خواهید که ورودی را در ارتباط با تغییر مسیر یا redirect به صفحه قبلی flash کنید، می توانید به آسانی ورودی را به redirect زنجیر کنید.

;()return Redirect::to(‘form’)->withInput

;((‘return Redirect::to(‘form’)->withInput(Input::except(‘password

 

توجه: می توانید داده های دیگری را در طول درخواست با استفاده از کلاس Session ؛ flash کنید

نحوه بازیابی داده قدیمی

;(‘Input::old(‘username

فایل ها

نحوه بازیابی یک فایل آپلود شده

;(‘$file = Input::file(‘photo

نحوه تعیین کردن اینکه آیا یک فایل آپلود شده است یا خیر

 

 

 

شیء بازگردانده شده از متد file نمونه ای از کلاس Symfony\Component\ HttpFoundation \File\ UploadedFile

است، که کلاس SplFileInfo در PHP را گسترش داده و متدهای گوناگونی را برای تعامل با فایل فراهم می آورد.

نحوه جابه جا کردن یک فایل آپلود شده

;(Input::file(‘photo’)->move($destinationPath

;(Input::file(‘photo’)->move($destinationPath, $fileName

 

نحوه بازیابی مسیر فایل آپلود شده

;()$path = Input::file(‘photo’)->getRealPath

 

نحوه بازیابی نام اصلی فایل آپلود شده

;()$name = Input::file(‘photo’)->getClientOriginalName

نحوه بازیابی پسوند فایل آپلود شده

 

;()$extension = Input::file(‘photo’)->getClientOriginalExtension

 

نحوه بازیابی اندازه فایل آپلود شده

;()$size = Input::file(‘photo’)->getSize

 

نحوه بازیابی نوع MIME فایل آپلود شده

;()$mime = Input::file(‘photo’)->getMimeType

اطلاعات درخواست ها

کلاس Request متدهای بسیاری را برای امتحان کردن درخواست HTTP برای برنامه شما فراهم آورده و کلاس Symfony\Component\HttpFoundation\Request را گسترش می دهد. در اینجا برخی از موارد برجسته را ملاحظه می کنید.

نحوه بازیابی URI درخواست

;()$uri = Request::path

نحوه تعیین کردن اینکه آیا مسیر درخواست با یک طرح همخوانی دارد یا خیر

 

 

 

نحوه دریافت URL درخواست

;()$url = Request::url

 

نحوه بازیابی بخش های URI درخواست

;($segment = Request::segment(1

 

نحوه بازیابی هدر درخواست

;(‘$value = Request::header(‘Content-Type

نحوه بازیابی مقادیر از $_SERVER

;(‘$value = Request::server(‘PATH_INFO

 

نحوه تعیین کردن اینکه آیا درخواست از AJAX استفاده می کند یا خیر

 

 

 

 

نحوه تعیین کردن اینکه آیا درخواست در روی HTTPS هست.

 

اسکرول به بالا