دایرکتوری و فیلدهای پی اچ پی استورم

  • مسیریابی اولیه
  • پارامتر های مسیر
  • فیلتر های مسیر
  • مسیرهای نامگذاری شده
  • گروه های مسیر
  • روتینگ زیر دامنه
  • prefix نمودن مسیر
  • متصل نمودن مدل مسیر
  • ارسال خطاهای 404
  • مسیر دادن به کنترلر ها
اسکرول به بالا