خاصیت‌های CSS3 Transition And Animations

در این بخش صفحه کد زیر را موردبررسی قرار می‌دهیم .

این صفحه کد معرف یک Transition است و بیانگر این است که عرض المان به کمک Hover در طول زمان 2 ثانیه از 100 پیکسل به 200 پیکسل وقتی موس را روی المان می‌بریم تغییر می‌کند و جابجا می‌شود.

اگر دقت کرده باشید Width  ابتدایی 100 پیکسل می‌باشد که در مدت 1 ثانیه با تأخیر 2 ثانیه به شکل Linear به هنگام Hover  به 200 پیکسل تغییر می‌کند .

Web Kit  هایی که در این صفحه دیده می‌شوند vendor Prefix هستند. هنوز این استانداردها برای تمامی Browser ها مشترک نشده است و برای اینکه در تمامی Browser  های مختلف قابل‌مشاهده باشد می‌بایست علاوه بر کد Vendor Prefix خود آن را داشته باشیم.

در اینجا بیان‌شده که این صفحه کد Standard Syntax  می‌باشد.

بعدها این اتفاق خواهد افتاد که این قابلیت به‌تمامی Browser ها اضافه شود ولی حال می‌بایست Web Kit های خاص آن را به هر  Browser اضافه کنیم تا قابل‌مشاهده باشد.

اسکرول به بالا