خاصیت‌های CSS3 Transforms

یک سری خاصیت‌های Transformation  در CSS3 اضافه‌شده است که به‌وسیله آن‌ها می‌توانیم

المان‌ها را به‌طور مثال مقیاس‌هایشان را جابه‌جا کنیم یا Rotate  انجام دهیم یا المان‌هایمان

راTransfer  کنیم ، یا به شکل سه‌بعدی تغییر مکان دهیم .

در مرحله آخر Matrix همه این‌ها را باهم ادغام می‌کند و از آن‌ها استفاده می‌کند.

اسکرول به بالا