بررسی انواع روش هایی routing در angular js

برای هر کدام از موارد زیر angular js کلاس خاصی دارد.

  • Routing hashbang : وجود # درون URL  که عمل routing  بعد از آن اتفاق می­افتد.که کلاس آن در angular js , LocationHashbangUrl است.

 

 

 

 

که اگر به صورت بالا عمل کنیم آدرس دهی­ها به صورت زیر باید تعریف شوند.

<a href=”index.html#!/path”>link</a>

  • Html5 : که کلاس آن در angular js , LocationUrl است.

 

 

 

که تعریف آدرس دهی به صورت زیر است:

<a href=”index.html/path”>link</a>

  • داشتن hashbang در بستر html5 : که کلاس آن در angular js , LocationHashbangInHtml5Url است.

 

اسکرول به بالا