اهداف بازاریابی دیجیتال

درس
اطلاعات تکمیلی

ویدئوی این بخش را در اطلاعات تکمیلی مشاهده کنید

اهداف بازاریابی دیجیتال:

در بازاریابی دیجیتال 4 هدف در نظر گرفته می شود که یکی از این اهداف می تواند به ترتیب در مراحل مختلف بازاریابی شکل گیرند:

این اهداف عبارتند از:

  • هدف کسب (acquisition objectives)
  • هدف تبدیل (conversion objectives)
  • هدف حفظ (retention objectives)
  • هدف وفاداری (advocacy objectives)

هدف کسب یعنی دستیابی به یکسری از اهداف همچون افزایش میزان بازدید سایت، میزان ترافیک، و سایر موارد.

مثالی که میخواهیم به آن اشاره کنیم افزایش درآمد یا فروش است که قطعا به عنوان اصلی ترین هدف هر کسب و کاری محسوب می شود.

با این احتساب، ما می توانیم در اهدافی که برای کسب و کار خود تعریف می کنیم، یکی از مهمترین اهداف اهداف کسب باشد که افزایش درآمد یا فروش را به عنوان هدف برای کسب و کار خود تعریف می کنیم:

حال که یکی از اهداف را به عنوان هدف افزایش فروش یا درآمد تعریف کرده ایم، باید در نظر داشت که تعریف هدف به این صورت در اصل یک هدف کیفی است. چه میزان فروش؟ چه میزان درآمد؟ افزایش فروش نسبت به چه چیزی؟ افزایش فروش نسبت به چه زمانی؟

برای اینکه هدفگذاری در این نوع هدف به صورت واقعی بتواند جلوه کند لازم است تا اهداف خود را کمی کنیم و با اعداد و ارقام آنها را در لیست اهداف خود قرار دهیم تا بتوانیم اندازه گیری لازم را انجام دهیم و تحلیل و آنالیز دستیابی و عدم دستیابی به این اهداف را بررسی کنیم.

به عنوان مثال، این هدف را می توان به شکل زیر به صورت کمی ارائه کرد:

“افزایش فروش به میزان 10 درصد از مشتریان موجود تا انتهای سال”

یعنی ما تا انتهای سال بتوانیم فروش خود را به میزان 10 درصد از مشتریان قبلی خود افزایش دهیم و بتوانیم به 10 درصد از مشتریان قبلی خود، مجدد یکی از محصولات خود را به فروش برسانیم.

با در نظر گرفتن این هدف، قطعا تا پایان سال به راحتی می توانیم دسترسی یا عدم دسترسی به این هدف را بسنجیم و در صورت عدم دستیابی به این هدف، می توانیم در چی دلایل آن باشیم.

از جمله اهداف کسب دیگری که می توان مثال زد شامل موارد زیر است:

همانگونه که اشاره شد این اهداف، همگی به صورت کیفی هستند که لازم است به اهداف کمی تبدیل شوند تا قابل اندازه گیری و سنجش باشند.

نمونه هایی از اهداف کمی مثالهای فوق می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

کلام آخر :

روش های تجاری سازی، تغییرات بسیاری به خود دیده است. با گسترش اینترنت جهان به یک دهکده تبدیل شده و بعد زمانی و مکانی خود را از دست داده است به همین جهت مشاغل مختلف در حال وارد شدن به این حوزه هستند تا از این امکانات برای پیشرفت خود استفاده کنند.

در این جهت  بازاریابی کسب وکار یک مسئله بسیار جدی محسوب می شود. به همین دلیل کسب و کار ها باید از دیجیتال مارکتینگ و ابزارهای آن کمک بگیرند تا در این فضای رقابتی سنگینی که ایجاد شده بتوانند به درستی و با برنامه ریزی از فرصت ها به نحو مطلوب استفاده کنند. برای تعریف هر نوع اهدافی اعم از اهداف کسب و دستیابی، باید حتما این اهداف به صورت اهداف کمی تعریف شوند تا قابل سنجش و ارزیابی باشند.

 

سایر ویدئوهای آموزشی دیجیتال مارکتینگ را از اینجا مشاهده کنید:

آدرس اینستاگرام دیجی لب: @digi.laboratory

 

اسکرول به بالا