ارسال خطاهای 404

دو روش برای به راه انداختن خطای 404 از مسیر وجود دارد.

اول، می توانید از متد App::abort استفاده کنید:

;(App::abort(404

دوم؛ میتوانید یک نمونه از Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException را ارسال کنید.

اسکرول به بالا