ابزارهای اصلی Sass

با استفاده از Sass  می‌توان متغیرهای مختلفی تعریف کرد (Variables) همچنین می‌توانیم عمل Nesting  را در Sass  انجام دهیم یعنی داخل Css ، Css  دیگری بنویسیم یا Partial  را از طریق  Css  های کوچک برای قسمت‌های مختلف ساختارمان تعریف کنیم و در پایان آن‌ها را Merge  کنیم  و با یک فایل نمایش دهیم.

اینکه فایل‌های Css  زیاد باشند برای Performance مناسب نیست . از طرفی می‌خواهیم هر قسمت سایت Css  های مختص خود را داشته باشد لذا Partial و Import کردن Partialها به یک فایل نهایی و استفاده از آن از اهمیت بالایی برخوردار است .

فرق Import  در Css و Sass  این است که در Css ،  Import  یک Request Http دیگر به  Server  می‌فرستد و موجب کاهش  Performance  وب‌سایت     می‌شود پس Import  در  Sass خیلی مهم است و باید ساختارها را طوری رعایت کنیم که چندین فایل  Import  نکنیم.

Operators  عملیات اصلی را روی Sass  انجام می‌دهد و توسط آن می‌توان Cssهایی نوشت که مثلاً عمل تقسیم و ضرب و یا محاسبات پیچیده‌تر انجام دهیم یا انیمیشن خاصی درست کنیم. به‌طورکلی هدف از استفاده Sass  ساخت فایل‌های متنوعی برای Section های مختلف سایت و Import  کردن تمام فایل‌ها در یک فایل نهایی می‌باشد.

اسکرول به بالا