آموزش پایگاه داده SQL

محتوای دوره

معرفی
مروری بر SQL
مفاهیم RDBMS
اولین شکل نرمال سازی
دومین شکل نرمال سازی
سومین شکل نرمال سازی
پایگاه داده های RDBMS
گرامر و دستورات SQL
انواع داده در SQL
عملگرها در SQL
عبارات در SQL
ایجاد پایگاه داده SQL
حذف پایگاه داده SQL
SQL - SELECT Database, USE Statement
ایجاد جدول در SQL
حذف جدول در SQL
درج Query در SQL
SELECT Query
شرط WHERE در SQL
AND and OR Conjunctive Operators
1 از 3
اسکرول به بالا