مجوزهای ما

ما برای برگزاری دوره ها، مجوزهای لازم را کسب کرده ایم.

عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

عضو شورای عالی انفورماتیک

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای

مجوزهای فنی ما

مجوز آموزش کارکنان دولت

دارای مجوز آموزش کارکنان دولت با کد رهگیری 213619264600

پروانه فعالیت در حوزه فعالیت خدمات آموزشی افتا

شماره پروانه ITO-NAMA-ES-0084

مجوز سمتا نیروهای مسلح

اسکرول به بالا