صفحه اختصاصی Kubernetes

(Kubernetes (K8s یک سیستم متن باز برای خودکارسازی استقرار، مقیاس گذاری و مدیریت برنامه های کانتینر است.

با لایتک، به روز باشید و متفاوت آموزش ببینید

مهندس مهدوی فر

 • دارنده مدرک رسمی Certified kubernetes administrator
 • دارنده مدرک رسمی certified kubernetes application  developer​

دوره آمادگی آزمون بین المللی Kubernetes

دوره دوره آمادگی آزمون Kubernetes ما به شما کمک می کنیم تا به صورت کامل برای اخذ مدارک بین المللی آن آماده شوید- پس ما مواردی که آموزش می دهیم:

 • نکات کلیدی موفقیت در ازمون 
 • شبیه سازی ازمون
 • اماده سازی مکان ازمون
 • حل سناریوهای مهم و پر اهمیت در آزمون

دوره آموزشی تخصصی kubernetes

 • مقدمه و معرفی
 • آشنایی با Kubernetes
 • نصب و پیاده سازی
 • Pods و yaml
 • Service
 • Deployment ، ReplicaSet، Replication Controller
 • Networking
 • Storage
 • ConfigMap  و Secret
 • RBAC
 • مدیریت Pod   و مصرف منابع
 • AutoScaling
 • Helm
 • Ingress Controller
 • Jobs، CronJob  و StatefulSet
 • Advance Scheduling
 • Cluster Maintenance and Logging

مدارک بین المللی Kubernetes

گالری تصاویر دوره های Kubernetes لایتک

نظرات دانشجویان درباره دوره های Kubernetes لایتک

اولین دوره آمادگی آزمون بین المللی Kubernetes

اولین دوره آمادگی آزمون Kubernetes همراه با آزمون بین المللی آن، در تاریخ 27 شهریور 99 آغاز شد. در این دوره به شرکت کنندگان کمک می شود تا به صورت کامل برای اخذ مدارک بین المللی آن آماده شوید- مواردی که در این دوره در حال آموزش است عبارتند از:

 • نکات کلیدی موفقیت در ازمون 
 • شبیه سازی ازمون
 • اماده سازی مکان ازمون
 • حل سناریوهای مهم و پر اهمیت در آزمون
اسکرول به بالا